ANT

Autor: Marek Wardziński (emvi)

E-mail: emvi (at) emvi eu org

Licencja: GNU General Public License

Ant jest programem, który został napisany w celu ułatwienia przeprowadzania testów bezpieczeństwa sieci komputerowych i systemów informatycznych. Przy jego użyciu można konstruować ramki i wysyłać je poprzez sieć. Program umożliwia wstawianie nagłówków najpopularniejszych protokołów sieciowych. Dane zawarte w poszczególnych polach można w dowolny sposób modyfikować. W obecnej wersji obsługiwanymi protokołami są: Ethernet, IP, TCP, UDP, IPX oraz SPX. Program Ant jest przystosowany do pracy pod systemem operacyjnym Linux (oraz innymi podobnymi) w środowisku graficznym z wykorzystaniem biblioteki GTK+.
Program napisany został w ramach pracy magisterskiej pod kierunkiem dr M. Szmita w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Dostępne wersje:

Ant 0.1.1 (2005-03-20) pobierz

Ant 0.1 (2005-02-05) pobierz

Dostęp przez CVS:

Dostęp do zasobów CVS jest możliwy przez anonimowego użytkownika bez hasła:

$ cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/ant login
CVS password:
$ cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/ant co ant

Można je także przeglądać poprzez WWW

Wymagane biblioteki:

GTK+, libnet, libpcap

Inne podobne programy:

SendIP, Nemesis, Packit, hping

Autor programu Ant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem wykorzystania programu.

SourceForge.net Logo Valid HTML 4.01 Strict Poprawny CSS!